Speakers Vyacheslav Klimov
Vyacheslav Klimov
co-founder, Nova Poshta Company, (TBC)